Η
Παραγωγή

Σε ιδιόκτητες, μοντέρνες εγκαταστάσεις 11.000 μ², όπου η εμπειρία 150 χρόνων συνδυάζεται με την τεχνολογία αιχμής.

Περισσότερες από 20 ποικιλίες καφέ χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαφορετικών χαρμανιών, που συσκευάζονται με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές συνήθειες διαφορετικών αγορών.

Η εσωτερική
φορολογική αποθήκη

Ο Saquella είναι μία από τις λίγες εταιρείες καφέ εφοδιασμένη με ειδική άδεια παραγωγού, βάσει της οποίας μπορεί να εισάγει στην αποθήκη του τις διαφορετικές παρτίδες ωμού καφέ κατευθείαν από τις χώρες παραγωγής.

Επενδύσεις με
το βλέμμα στο μέλλον

Η εταιρεία πραγματοποιεί σε μόνιμη βάση επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με σκοπό τόσο να αυξήσει την παραγωγική της δυνατότητα, όσο και να βελτιώσει τεχνικά την παραγωγική διαδικασία.

Η σημαντική αύξηση του αριθμού των σιλό για ωμό και καβουρδισμένο καφέ, που πραγματοποιήθηκε το 2018, μας επέτρεψε και να αυξήσουμε σημαντικά τη δυνατότητα αποθήκευσης και να επιμηκύνουμε τους χρόνους αποβολής του διοξειδίου του άνθρακα (degassing) και ξεκούρασης (resting) των χαρμανιών, ώστε να πετύχουμε τη σωστή ωρίμανση του προϊόντος και τελικά την τέλεια εκχύλιση του εσπρέσσο.