Ένταση

750 γρ.

Κουτί 100 καψουλών
Ένταση

750 γρ.

Κουτί 100 καψουλών

Κάψουλες εσπρέσσο συμβατές με μηχανές Lavazza BLUE®*
*Lavazza BLUE είναι εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο από την Luigi Lavazza S.p.A.